SELAMAT DATANG.

P.I.S.M.P. BAHASA MELAYU AMBILAN JANUARI 2007, IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH.

Sila isi Buku Pelawat, terima kasih.

4 Feb 2009

Kumpulan KKBI PJM

- buat kertas kerja
- kumpulan 4 – 5 orang
- kelolakan 1 jenis permainan / sukaneka untuk murid-murid di sekolah
- ikut runmah sukan / kelas

kriteria.
1) kertas kerja
2) minit mesyuarat
3) perlaksanaan
4) penilaian

kumpulan KUCING GARONG

1) jacq
2) nurul
3) kipop
4) stan
5) shahirah

kumpulan TIKUS MONDOK
1) memel
2) pija
3) camel
4) laila

kumpulan MEMERANG JANTAN

1) cuki
2) cikun
3) ian
4) zura

kumpulan IKAN PARI

1) palvee
2) imran
3) bawang
4) achai


Terima Kasih


Pembentangan EDU3106

Tajuk 1

Budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia

- pengertian dan konsep budaya serta kepelbagaian kelompok

- jenis dan demografi kelompok

rizal, megat, achai, imran


Tajuk 2

kesedaran kepelbagaian sosiobudaya

- bangsa

- struktur masyarakat /kelas sosial

palvee, cuki, bawang, ian, ranger


Tajuk 3

sambungan tajuk 2...

- kepercayaan

- bahasa

jacq, nurul


Tajuk 4

implikasi kepelbagaian sosiobudaya

- guru

- murid

laila, kipop, camel


Tajuk 5

sambungan tajuk 4...

- sekolah

- kurikulum tersirat

pija, memel, shahira


Tajuk 6

Ketaksamaan peluang pendidikan

- Kelas sosial

- Jantina

- Kumpulan minoriti

- Murid –murid berkeperluan khas

Teten, fawwaz, zura, cikun


Tajuk 7

Sambungan tajuk 6..

Isu –isu ketaksamaan peluang pendidikan

- orang asli

- indigenous

- pedalaman

rizal, megat


Tajuk 8

pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya

- pengurusan persekitaran fizikal

imran, palvee

- pengurusan persekitaran sosioemosi

bawang , achai

- perhubungan antara kelompok etnik

cuki, cikun

- pengurusan pengajaran dan pembelajaran

ian, zura

- pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok

fawwaz, ranger,teten

- pedagogi kelas bercantum

nurul, jacq

- sosiolinguistik

laila,camel

- penilaian berasaskan budaya

pija, memel


Tajuk 9

Kemahiran komunikasi guru

- lisan dan bukan lisan

- laras bahasa

kipop, shahira


Tajuk 10

Pelan tindakan mewujudkan persekitaran yang mesra budaya

• merancang dan melaksanakan pelan

- orang asli

- indigenous

- pedalaman

achai, rizal, megat, bawang.


Terima Kasih