SELAMAT DATANG.

P.I.S.M.P. BAHASA MELAYU AMBILAN JANUARI 2007, IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH.

Sila isi Buku Pelawat, terima kasih.

16 Feb 2009

Tugasan daripada En. Johan Manggata

sila buat kedua-dua tugasan A dan B.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS KENINGAU

PROJEK PSK3103


Nama Pelatih : ...................................................................................................................

Jabatan : Jabatan Kajian Sosial

Mata Pelajaran : Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Kursus : PISMP Sains

Semester : 5

Tarikh mula : 17 FEBRUARI 2009

Tarikh terima / Hantar : 31 MAC 2009


OBJEKTIF:

1. Mengumpul maklumat tentang teknik-teknik pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

2. Merancang aktiviti yang melibatkan mana-mana teknik yang bersesuaian untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

3. Mengaplikasikan teknik yang dirancang di dalam kelas dengan baik.

4. Merancang dan menulis serta mengaplikasikan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian dengan baik.

Penerangan Tugasan:


ARAHAN

1. Tugasan dinilai berdasarkan keupayaan anda mengemukakan bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda.


2. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut

2.1 Arial

2.2 Saiz huruf 11

2.3 Langkau satu setengah baris

2.4 Rujukan mengikut format APA

2.5 Lampiran

2.6 Kulit luar Tugasan Pelajar perlu ada butir–butir yang berikut:

- Nama Pelajar

- Angka Giliran

- No. Kad Pengenalan

- Kumpulan / Kursus

- Kod dan Mata Pelajaran

- No. Telefon pelajar


3. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut:Bahagian A


i. Mengumpul maklumat tentang pelaksanaan teknik dan aktiviti pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

ii. Merancang aktiviti pengajaran dengan menggunakan salah satu teknik yang sesuai dengan topik yang dipilih.

iii. Melaksanakan aktiviti pengajaran yang dirancang dalam bilik darjahBahagian B


i. Merancang dan menulis serta mengaplikasikan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian dengan melaksanakan pengajaran mikro.4. Pemberatan tugasan 60%


5. Keseluruhan isi dan pengelolaan perlu menunjukkan keaslian, kematangan hujah dan ilmiah. Amalan plagiat tidak dibenarkan


6. Panjang tugasan tidak kurang daripada 15 muka surat ( tidak termasuk lampiran )


7. Tarikh Penghantaran : 31 Mac 2009
Anda dikehendaki merujuk kepada pensyarah untuk menyiapkan kerja kursus ini ( gunakan Borang kolaborasi)Catatan

Sila rujuk kepada Buku Panduan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu Edisi Pelajar Januari 2006.Terima Kasih