SELAMAT DATANG.

P.I.S.M.P. BAHASA MELAYU AMBILAN JANUARI 2007, IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH.

Sila isi Buku Pelawat, terima kasih.

27 Ogo 2009

KKBI BMM3111

TUGASAN KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI)
PROGRAM PENDIDIKAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
SEMESTER 6, 2009

INSTITUT : IPGM KAMPUS KENINGAU
MATA PELAJARAN : BMM3111 (SEMANTIK DAN PERISTILAHAN)
TARIKH MULA & HANTAR : 17 OGOS 2009 - 17 SEPTEMBER 2009

Dalam kajian semantik, kita perlu memahami beberapa istilah penting. Namun begitu, kita harus memahami istilah Semantik dan Makna terlebih dahulu. Umumnya, Semantik dikatakan bidang yang ada kaitan dengan makna. Begitu juga dengan Peristilahan yang merupakan bidang yang penting dan perlu diberi perhatian serius dalam usaha memodenkan dan memajukan bahasa sebagai bahasa ilmu. Dalam usaha ini, istilah-istilah baharu perlu dibentuk untuk kegunaan dalam pelbagai bidang ilmu khususnya Bahasa Melayu.

Bagi melaksanakan tugasan ini, pelajar secara individu dikehendaki:
  1. Memberikan definisi, takrif, dan konsep Semantik dan Makna serta Peristilahan, Tataistilah, dan Tatanama.
  2. Memberi huraian Jenis-jenis makna.
  3. Memberi huraian Teori Segitiga Semiotik beserta lakaran rajah Segitiga Semiotik.
  4. Huraikan perkaitan Makna Perkataan daripada segi Leksikal : Sinonim, Antonim, Hiponim, Polisemi.
  5. Memberi huraian bentuk-bentuk Istilah dan sumber-sumber Istilah dalam Bahasa Melayu.
  6. Berkolaborasi dengan pensyarah dan menyediakan penulisan refleksi antara 250-300 patah perkataan yang berkaitan dengan tugasan. Refleksi tersebut juga perlu dihantar ke JPMMPKS@yahoogroups.com.

Terima Kasih


Happy Ramadhan <(^_^)/Terima Kasih