SELAMAT DATANG.

P.I.S.M.P. BAHASA MELAYU AMBILAN JANUARI 2007, IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH.

Sila isi Buku Pelawat, terima kasih.

22 Nov 2009

Nota Semantik dan Peristilahan Bahasa MelayuPerubahan semantik.pptx

SEMANTIK DAN PENGISTILAHAN

Taksa dan ketaksaan

KERANGKA GENERATIF CHOMSKY

Makna Ayat

fitur makna dalam bahasa Melayu

SEMANTIK DAN MAKNA

semantik dan sejarah

semantik perubahan makna

semantik

ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG BAHASA MELAYU

PENYESUAIAN EJAAN

peribahasa

ASPEK TATABAHASA DAN SEMANTIK PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

SKEMA TATACARA PEMBENTUKAN BAHASA MELAYU

SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU

Terima Kasih


Modul BMM3112 (Sejarah perkembangan BM, Perkamusan, dan Terjemahan)


Terima Kasih


Nota Sejarah perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan, dan Terjemahan

asal-usul BM.doc

<<< Sejarah-dan-Ejaan-Bahasa-Melayu

BM kuno.doc

ciri-ciri BM Klasik.doc

<<< Falsafah-Bahasa-Melayu

Kaedah terjemahan Dinamik.pptx

<<< Perbandingan_Tatabahasa_Bahasa_Melayu

perkembangan-Bahasa-Melayu.doc

sejarah perkembangan bahasa melayu.doc

<<< Sejarah-Bahasa-Melayu-Penterjemahan-Jawi-Istilah

<<< Sejarah-dan-Ejaan-Bahasa-Melayu

Tatabahasa Tradisional (Za’ba)

Tulisan Jawi pada kesultanan melayu pasai

Pengertian bahasa Melayu Klasik

Penyusunan_kamus

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN EJAAN RUMI

Sejarah Ejaan Jawi

CIRI DAN PENDEKATAN TATABAHASA DEWAN MENURUT NIK SAFIAH KARIM

Kaedah terjemahan formal

Konsep Terjemahan

Perkembangana Bahasa Melayu, Perkamusan dan Peterjemahan

Sejarah terjemahan

Teknik menterjemah
Terima Kasih


[PISMP BM] KOPRATASA - Permata Untuk Isteri[Lagu puisi]

Video ini diambil pada 24 Oktober 2009 sempena "Malam Semarak Bahasa" yang dianjurkan oleh pelatih IPGM Kampus Keningau (PISMP BM Ambilan Jan. 2007).


Terima Kasih