SELAMAT DATANG.

P.I.S.M.P. BAHASA MELAYU AMBILAN JANUARI 2007, IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH.

Sila isi Buku Pelawat, terima kasih.

27 Feb 2009

JoM..SanTai Ria..

...sila klik untuk besarkan...

Bersempena dengan bulan percintaan [kepada yang masih hangat bercinta] dalam bulan Februari ini, mari kita bersama-sama melihat jadual kekuatan cinta anda berdasarkan bintang horoskop anda dan pasangan masing-masing.

p/s: maklumat sekadar hiburan semata-mata..jangan percaya 100%..nanti ada yang gaduh karang..emmm..selamat bergumbiraa...
[kepada cik Nurul Aina..puas ati suda sa post ni benda?akakakaka..]


Terima Kasih


24 Feb 2009

TEKNIK & AKTIVITI P&P
Teknik adalah satu muslihat / strategi / taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Mangantar Simanjuntak ( 1981; 57 )
A technique is an implementational – that which actually takes place in a classroom. It is a particular trick, stratagem, or contrivance used to accomplish an immediate objective. Edward M. Anthony ( 1963 )

1. Teknik merupakan cara yang paling berkesan untuk mencapai sesuatu objektif.
2. Wujud dalam jangka masa yang panjang ataupun dicipta pada masa sebelum sesuatu perlakuan dijalankan oleh individu.
3. Berlawanan dengan konsep cuba dan ralat.
4. Setiap teknik yang digunakan / diciptakan haruslah selaras dengan kaedah yang digunakan & seirama dengan pendekatan yang menjadi pegangan.

Konsep teknik merupakan konsep yang paling konkrit. Teknik boleh wujud dalam bentuk aktiviti, strategi / langkah pengajaran & disertai dengan bahan / alat pengajaran yang spesifik yang dibentuk khas untuk sesuatu teknik. Sesuatu teknik itu digunakan dalam langkah pengajaran kerana teknik dianggap berkesan untuk mencapai sesuatu objektif khusus yang hendak dicapai.

Contoh teknik dalam pengajaran dan pembelajaran :
• Dialog / Forum
• Sumbang saran
• Perbincangan
• Perbahasan
• Simulasi
• Bercerita
• Main peranan
• Permainan bahasa
• Tunjuk cara
• Menyanyi
• Puisi
• Latih tubi
• Syarahan
• Drama


Terima Kasih


17 Feb 2009

Tugasan PSK

Tarikh tugasan diterima : 16 Februari 2009


Menyediakan dan membentangkan satu RPH yang lengkap secara individu (Subjek PSK) dengan mengaplikasikan kaedah dan teknik yang telah dipelajari dalam bentuk power point.

Masa : 60 Minit
Dibentangkan pada minggu seterusnya


Terima Kasih


16 Feb 2009

Tugasan daripada En. Johan Manggata

sila buat kedua-dua tugasan A dan B.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS KENINGAU

PROJEK PSK3103


Nama Pelatih : ...................................................................................................................

Jabatan : Jabatan Kajian Sosial

Mata Pelajaran : Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Kursus : PISMP Sains

Semester : 5

Tarikh mula : 17 FEBRUARI 2009

Tarikh terima / Hantar : 31 MAC 2009


OBJEKTIF:

1. Mengumpul maklumat tentang teknik-teknik pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

2. Merancang aktiviti yang melibatkan mana-mana teknik yang bersesuaian untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

3. Mengaplikasikan teknik yang dirancang di dalam kelas dengan baik.

4. Merancang dan menulis serta mengaplikasikan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian dengan baik.

Penerangan Tugasan:


ARAHAN

1. Tugasan dinilai berdasarkan keupayaan anda mengemukakan bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda.


2. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut

2.1 Arial

2.2 Saiz huruf 11

2.3 Langkau satu setengah baris

2.4 Rujukan mengikut format APA

2.5 Lampiran

2.6 Kulit luar Tugasan Pelajar perlu ada butir–butir yang berikut:

- Nama Pelajar

- Angka Giliran

- No. Kad Pengenalan

- Kumpulan / Kursus

- Kod dan Mata Pelajaran

- No. Telefon pelajar


3. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut:Bahagian A


i. Mengumpul maklumat tentang pelaksanaan teknik dan aktiviti pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

ii. Merancang aktiviti pengajaran dengan menggunakan salah satu teknik yang sesuai dengan topik yang dipilih.

iii. Melaksanakan aktiviti pengajaran yang dirancang dalam bilik darjahBahagian B


i. Merancang dan menulis serta mengaplikasikan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian dengan melaksanakan pengajaran mikro.4. Pemberatan tugasan 60%


5. Keseluruhan isi dan pengelolaan perlu menunjukkan keaslian, kematangan hujah dan ilmiah. Amalan plagiat tidak dibenarkan


6. Panjang tugasan tidak kurang daripada 15 muka surat ( tidak termasuk lampiran )


7. Tarikh Penghantaran : 31 Mac 2009
Anda dikehendaki merujuk kepada pensyarah untuk menyiapkan kerja kursus ini ( gunakan Borang kolaborasi)Catatan

Sila rujuk kepada Buku Panduan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu Edisi Pelajar Januari 2006.Terima Kasih


10 Feb 2009

Tajuk Tugasan KKP EDU3106 Budaya dan Pembelajaran

1. Banding beza tentang kepelbagaian sosio-budaya dari aspek guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat. Tugasan anda hendaklah dilakukan dengan menggunakan pengurusan grafik.
2. Anda diminta memilih tiga kaum utama dalam masyarakat di Malaysia dan nyatakan perbandingan pantang larang kaum-kaum yang dipilih.
3. Bincangkan keunikan pelbagai adat kaum di Malaysia perlu dihormati dan dihargai dan berikan pendapat anda sebab keunikan ini perlu diterapkan dalam diri para disekolah anda.
4. Sediakan satu pelan lantai persekitaran budaya pembelajaran yang mesra. Huraikan pelan lantai yang dirangka ini boleh membentuk budaya pembelajaran yang mesra.
5. Pada pendapat anda bagaimana ketaksamaan peluang pendidikan boleh mengubah sistem dan budaya pembelajaran sesebuah negara terutamanya di Malaysia yang mempunyai penduduk pelbagai.


Terima Kasih


Penting!!!pembahagian kumpulan dan tajuk soalan KKP EDU3106

Pembahagian Kumpulan dan Tajuk Soalan untuk tugasan Kerja Kursus Pendek(KKP) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran

Kumpulan 1
1. Memel
2. Kipop
3. Cuki
Tajuk soalan : Soalan 3

Kumpulan 2
1. Pja
2. Teten
3. Shahira
Tajuk Soalan : Soalan 4

Kumpulan 3
1. Laila
2. Carmel
3. Fawwaz
Tajuk Soalan : Soalan 2

Kumpulan 4
1. Jacq
2. Nurul
3. Zuraimin
Tajuk Soalan : Soalan 5

Kumpulan 5
1. Keffly
2. Palvee
3. Imran
Tajuk Soalan : Soalan 2


Kumpulan 6
1. Achai
2. Cikun
3. Rizal
Tajuk Soalan : Soalan 3

Kumpulan 7
1. Ian
2. Ranger
3. Megat
Tajuk Soalan : Soalan 1

Perhatian!!!
1. Panjang tugasan Kerja Kursus Pendek ini ialah dalam lingkungan 10 – 12 muka surat (Microsoft Word).
2. Sediakan juga dalam bentuk Powerpoint untuk tujuan pembentangan di kelas.

p/s terima kasih kepada saudara PISMPBM dan juga Raja Kobog kerana sudi mencabut undi untuk pembahagian soalan kepada setiap kumpulan


Terima Kasih


5 Feb 2009

Pembentangan BMM Saidani

1) Proses Pembentukan kata Bahasa Melayu
- kata tunggal
- kata terbitan
( Camel )

2) Proses pembentukan kata Bahasa Melayu
- kata majmuk
- kata ganda
( Fawwaz )

3) Golongan kata bahasa melayu
- kata nama
- kata kerja
( Imelda )

4) Kata nama bahasa melayu
- kata nama khas
- kata nama am
- kata ganti nama
( Jacqueline & Shahira )

5) Pembentukkan kata nama bahasa melayu
- kata nama tunggal
- kata nama terbitan
( keffly )

- kata nama majmuk
- kata nama ganda
( laila )

6) Pengolongan kata kerja bahasa melayu
- kata kerja transitif
- kata kerja tak transitif
( Megat )

7) Jenis-jenis kata adjektif Bahasa Melayu
- Sifatan, warna, ukuran Bentuk, waktu, jarak cara Perasaan dan pancaindera
( Achai, Imran, Ian )

8) Pembentukan kata adjektif
- Kata adjektfi tunggal
- Kata adjektif terbitan
(Norfaedzah)

- Kata adjektif dalam bentuk perbandingan
(Nurul Aina)

9) Kata tugas Bahasa Melayu
- Kelompok Dasar Kata Tugas
- Kata Praklausa
(Palvee & siti Salmi)

10) Kata Tugas Bahasa Melayu
- Kata Prafrasa
- Kata Pascakata
( PG Mohd Shukr & stanley Andreas )

11) Pembentukan Perkataan Baharu Bahasa Melayu
- Bunyi Bahasa Melayu Pembentukan Kata
(Ranger&zuraimin)

- Pembaharuan dalam bentuk kata
Sistem Ejaan Perkataan Baharu
(Rizal&Roszaidee)

Terima Kasih


4 Feb 2009

Kumpulan KKBI PJM

- buat kertas kerja
- kumpulan 4 – 5 orang
- kelolakan 1 jenis permainan / sukaneka untuk murid-murid di sekolah
- ikut runmah sukan / kelas

kriteria.
1) kertas kerja
2) minit mesyuarat
3) perlaksanaan
4) penilaian

kumpulan KUCING GARONG

1) jacq
2) nurul
3) kipop
4) stan
5) shahirah

kumpulan TIKUS MONDOK
1) memel
2) pija
3) camel
4) laila

kumpulan MEMERANG JANTAN

1) cuki
2) cikun
3) ian
4) zura

kumpulan IKAN PARI

1) palvee
2) imran
3) bawang
4) achai


Terima Kasih


Pembentangan EDU3106

Tajuk 1

Budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia

- pengertian dan konsep budaya serta kepelbagaian kelompok

- jenis dan demografi kelompok

rizal, megat, achai, imran


Tajuk 2

kesedaran kepelbagaian sosiobudaya

- bangsa

- struktur masyarakat /kelas sosial

palvee, cuki, bawang, ian, ranger


Tajuk 3

sambungan tajuk 2...

- kepercayaan

- bahasa

jacq, nurul


Tajuk 4

implikasi kepelbagaian sosiobudaya

- guru

- murid

laila, kipop, camel


Tajuk 5

sambungan tajuk 4...

- sekolah

- kurikulum tersirat

pija, memel, shahira


Tajuk 6

Ketaksamaan peluang pendidikan

- Kelas sosial

- Jantina

- Kumpulan minoriti

- Murid –murid berkeperluan khas

Teten, fawwaz, zura, cikun


Tajuk 7

Sambungan tajuk 6..

Isu –isu ketaksamaan peluang pendidikan

- orang asli

- indigenous

- pedalaman

rizal, megat


Tajuk 8

pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya

- pengurusan persekitaran fizikal

imran, palvee

- pengurusan persekitaran sosioemosi

bawang , achai

- perhubungan antara kelompok etnik

cuki, cikun

- pengurusan pengajaran dan pembelajaran

ian, zura

- pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok

fawwaz, ranger,teten

- pedagogi kelas bercantum

nurul, jacq

- sosiolinguistik

laila,camel

- penilaian berasaskan budaya

pija, memel


Tajuk 9

Kemahiran komunikasi guru

- lisan dan bukan lisan

- laras bahasa

kipop, shahira


Tajuk 10

Pelan tindakan mewujudkan persekitaran yang mesra budaya

• merancang dan melaksanakan pelan

- orang asli

- indigenous

- pedalaman

achai, rizal, megat, bawang.


Terima Kasih