SELAMAT DATANG.

P.I.S.M.P. BAHASA MELAYU AMBILAN JANUARI 2007, IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH.

Sila isi Buku Pelawat, terima kasih.

10 Feb 2009

Tajuk Tugasan KKP EDU3106 Budaya dan Pembelajaran

1. Banding beza tentang kepelbagaian sosio-budaya dari aspek guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat. Tugasan anda hendaklah dilakukan dengan menggunakan pengurusan grafik.
2. Anda diminta memilih tiga kaum utama dalam masyarakat di Malaysia dan nyatakan perbandingan pantang larang kaum-kaum yang dipilih.
3. Bincangkan keunikan pelbagai adat kaum di Malaysia perlu dihormati dan dihargai dan berikan pendapat anda sebab keunikan ini perlu diterapkan dalam diri para disekolah anda.
4. Sediakan satu pelan lantai persekitaran budaya pembelajaran yang mesra. Huraikan pelan lantai yang dirangka ini boleh membentuk budaya pembelajaran yang mesra.
5. Pada pendapat anda bagaimana ketaksamaan peluang pendidikan boleh mengubah sistem dan budaya pembelajaran sesebuah negara terutamanya di Malaysia yang mempunyai penduduk pelbagai.


Terima Kasih


Penting!!!pembahagian kumpulan dan tajuk soalan KKP EDU3106

Pembahagian Kumpulan dan Tajuk Soalan untuk tugasan Kerja Kursus Pendek(KKP) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran

Kumpulan 1
1. Memel
2. Kipop
3. Cuki
Tajuk soalan : Soalan 3

Kumpulan 2
1. Pja
2. Teten
3. Shahira
Tajuk Soalan : Soalan 4

Kumpulan 3
1. Laila
2. Carmel
3. Fawwaz
Tajuk Soalan : Soalan 2

Kumpulan 4
1. Jacq
2. Nurul
3. Zuraimin
Tajuk Soalan : Soalan 5

Kumpulan 5
1. Keffly
2. Palvee
3. Imran
Tajuk Soalan : Soalan 2


Kumpulan 6
1. Achai
2. Cikun
3. Rizal
Tajuk Soalan : Soalan 3

Kumpulan 7
1. Ian
2. Ranger
3. Megat
Tajuk Soalan : Soalan 1

Perhatian!!!
1. Panjang tugasan Kerja Kursus Pendek ini ialah dalam lingkungan 10 – 12 muka surat (Microsoft Word).
2. Sediakan juga dalam bentuk Powerpoint untuk tujuan pembentangan di kelas.

p/s terima kasih kepada saudara PISMPBM dan juga Raja Kobog kerana sudi mencabut undi untuk pembahagian soalan kepada setiap kumpulan


Terima Kasih