SELAMAT DATANG.

P.I.S.M.P. BAHASA MELAYU AMBILAN JANUARI 2007, IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH.

Sila isi Buku Pelawat, terima kasih.

4 Feb 2009

Pembentangan EDU3106

Tajuk 1

Budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia

- pengertian dan konsep budaya serta kepelbagaian kelompok

- jenis dan demografi kelompok

rizal, megat, achai, imran


Tajuk 2

kesedaran kepelbagaian sosiobudaya

- bangsa

- struktur masyarakat /kelas sosial

palvee, cuki, bawang, ian, ranger


Tajuk 3

sambungan tajuk 2...

- kepercayaan

- bahasa

jacq, nurul


Tajuk 4

implikasi kepelbagaian sosiobudaya

- guru

- murid

laila, kipop, camel


Tajuk 5

sambungan tajuk 4...

- sekolah

- kurikulum tersirat

pija, memel, shahira


Tajuk 6

Ketaksamaan peluang pendidikan

- Kelas sosial

- Jantina

- Kumpulan minoriti

- Murid –murid berkeperluan khas

Teten, fawwaz, zura, cikun


Tajuk 7

Sambungan tajuk 6..

Isu –isu ketaksamaan peluang pendidikan

- orang asli

- indigenous

- pedalaman

rizal, megat


Tajuk 8

pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya

- pengurusan persekitaran fizikal

imran, palvee

- pengurusan persekitaran sosioemosi

bawang , achai

- perhubungan antara kelompok etnik

cuki, cikun

- pengurusan pengajaran dan pembelajaran

ian, zura

- pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok

fawwaz, ranger,teten

- pedagogi kelas bercantum

nurul, jacq

- sosiolinguistik

laila,camel

- penilaian berasaskan budaya

pija, memel


Tajuk 9

Kemahiran komunikasi guru

- lisan dan bukan lisan

- laras bahasa

kipop, shahira


Tajuk 10

Pelan tindakan mewujudkan persekitaran yang mesra budaya

• merancang dan melaksanakan pelan

- orang asli

- indigenous

- pedalaman

achai, rizal, megat, bawang.


Terima Kasih


Tiada ulasan: